Regulamin strony

paragraf

Poniżej zamieszczam zasady jakie obowiązują na stronie www.katek.info. Korzystając z jej treści w jakikolwiek sposób jesteś zobowiązany na ich przestrzeganie.

 

 

 

 

  1. Wszystkie wypowiedzi na stronie powinny być zamieszczane w sposób kulturalny, schludny i przejrzysty. Wypowiedzi nie mogą obrażać i dyskryminować nikogo, zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni.
  2. Wszystkie wypowiedzi należy zamieszczać z wykorzystaniem poprawnych zasad gramatycznych i ortograficznych.
  3. Wszystkie materiały jakie można znaleźć na tej stronie można dowolnie rozpowszechniać, kopiować i wykorzystywać do własnych potrzeb. Można je również modyfikować w takim stopniu, w jakim pozwala na to forma w jakiej zostały umieszczone. Nie zgadzam się natomiast na wykorzystanie zamieszczonych materiałów w celach jakkolwiek związanych z zarobkiem. W razie wątpliwości związanych z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na stronie proszę o kontakt.
  4. Równocześnie wszystkie materiał wykorzystane na stronie nie będące mojego autorstwa podlegają zasadom rozpowszechniania jakie określił ich właściciel.
  5. W przypadku wykorzystania materiałów, które nie są mojego autorstwa zawsze staram się zamieścić ich źródło. Jeśli ich autor nie zgadza się ze sposobem ich wykorzystania na mojej stronie proszę o kontakt.